Elektroninis katalogas
Paieška
| Mano sritis |
Naudinga informacija
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Naudinga informacija

Dėmesio!

Jeigu el. paštu negaunate priminimo apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, pasiūlymo pratęsti naudojimosi leidiniu terminą arba pranešimo apie Jums paruoštas rezervuotas knygas, pasitikslinkite, ar bibliotekai nurodytas teisingas Jūsų el. pašto adresas. Norėdami tai padaryti, galite pateikti mums užklausą el. paštu registracija@kvb.lt, parašydami savo skaitytojo pažymėjimo numerį ir patikslintą el. pašto adresą, arba apsilankę bibliotekoje, Radastų g. 2, II fojė (Registracija ir informacija).


Kaip elektroniniame kataloge užsakyti leidinį?

Elektroniniame kataloge leidinius gali užsisakyti tik registruoti bibliotekos lankytojai, turintys skaitytojo pažymėjimą.


Atlikus dokumentų paiešką (daugiau informacijos apie paiešką galite rasti paspaudę nuorodą Pagalba, ekrane pasirodo leidinio įrašas arba leidinių sąrašas. Pažymėkite kvadratėlius šalia leidinių, kuriuos norėtumėte užsakyti. Spustelėkite dešinėje lango pusėje esantį mygtuką Užsakyti.


Užsakymo datos eilutėje pažymėkite datą (šios dienos ar rytojaus), kada planuojate ateiti į biblioteką atsiimti leidinių. Lentelėje Egzempliorių duomenys, grafoje Užsakyti pažymėkite fondą, iš kurio norite užsakyti leidinį. Virš užsakymo datos iš dviejų esančių kortelių „į namus“ ir „vietoje“ baltos spalvos kortelė nurodo leidinio naudojimosi sąlygas. Užpildykite langelius Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – tai yra Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis (vėliau slaptažodį galite pasikeisti). Spauskite mygtuką Užsakyti.


SVARBU! Užsakant leidinį iš Pagrindinės saugyklos fondo, į namus NESKOLINAMI: paskutinis leidinio lietuvių kalba egzempliorius (išskyrus grožinę literatūrą), enciklopedijos, žodynai, ypač vertingi ir labai paklausūs užsienio leidiniai, taip pat leidiniai, išleisti iki 1946 m. Jais galėsite naudotis tik bibliotekoje.


Ką daryti, neradus pageidaujamo leidinio?

Ne visi sukaupti leidiniai atsispindi elektroniniame kataloge. Didelė dalis jų tebėra korteliniame kataloge (sovietinio laikotarpio ir ankstesnių metų leidiniai). Jų ieškokite atvykę į biblioteką, Radastų g. 2, Katalogų salėje, 234 kamb. Čia Jums visada padės budintis bibliografas.


Jei bibliotekoje nėra Jums reikalingo leidinio, galite pasinaudoti Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga – užsisakyti leidinį iš kitos bibliotekos. Užsakymą galite pateikti bibliotekos darbuotojui, atvykę į Radastų g. 2, II a., 234 kamb. arba el. paštu tba@kvb.lt. Ši paslauga mokama. Daugiau apie naudojimosi Tarpbibliotekiniu abonementu tvarką skaitykite Taisyklėse.


Kaip atšaukti nereikalingą užsakymą?

Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite atšaukti, paspauskite mygtuką Atšaukti užsakymą. Tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, jei užsakymas nėra priimtas, o tik pateiktas.


Kur ir kada atsiimti užsakytus leidinius?

Užsakytą leidinį galite atsiimti iki dienos, kuriai jis buvo užsakytas, darbo laiko pabaigos. Neatsiėmus leidinio, jis grąžinamas atgal į fondą ir kitą kartą turės būti užsakomas iš naujo. Vieta 
 
 Leidinių skolinimo
apribibojimai 
 Kiekis
(egz.) 
 Naudojimosi
terminas 
 Naudijimosi
termino pratęsimas 
 Vaikų literatūros
 skyrius


 K. Donelaičio g. 8 /
 Lydos g. 2
 Neskolinami leidiniai
 pažymėti raudona lipde ir
 einamojo mėn. žurnalai.
 7**

 10***
 15 d.  (8 37) 324 225,

 vaikai@kvb.lt,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“
 Muzikos leidinių
 abonementas


 K. Donelaičio g. 8,
 I a.
 Neskolinami leidiniai išleisti
 iki 1945 m., leidiniai pažymėti
 raudona lipde.
 10**

 15***
 30 d.  (8 37) 324 327,

 muzika@kvb.lt,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“
 Grožinė literatūra

 Radastų g. 2,
 III a. fojė
   7*

 10***
 Labai
 paklausių
 leidinių - 15 d.,
 kitų - 30 d.
 (8 37) 324 442,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“
 Periodikos skaitykla

 Radastų g. 2,
 III a., 305 kab.
 Neskolinami laikraščiai,
paskutinieji du žurnalų
numeriai bei vienintelis
žurnalų lietuvių kalba
egzempliorius.
 3 egz.

(5 egz.***)

 arba 1
 įrištas
 komplektas
 15 d.  (8 37) 324 321,

 periodika@kvb.lt
 Meno leidinių
 skaitykla


 Radastų g. 2,
 IV a., 406 kab.
 Neskolinami leidiniai išleisti
 iki 1945 m., leidiniai pažymėti
 raudona lipde, taip pat
 paskutinis leidinio
 egzempliorius, išskyrus
 rankdarbių ir grožinės
 literatūros knygas.
 7*

 10***
 Labai
 paklausių
 leidinių - 15 d.,
 kitų - 30 d.
 (8 37) 324 343,

 menas@kvb.lt,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“
 Vokiškų leidinių ir
 Šveicariškų leidinių
 bibliotekos


 Radastų g. 2,
 IV a., 418 kab.
 Neskolinami leidiniai
 pažymėti
 raudona lipde bei
 žurnalų ir laikraščių
 paskutinieji numeriai.
 10  30 d.  (8 37) 324 229,
 (8 37) 324 357,

 info-de.kaunas@kvb.lt,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“

 Leidinių išdavimas / grąžinimas

 Radastų g. 2, IV a. 415 kab.
 
 Pagrindinės
 saugyklos fondo
 leidiniai


 Radastų g. 2,
 IV a., 415 kab.
 Neskolinami leidiniai išleisti
 iki 1945 m.

 Neskolinamas lietuvių kalba
 išleistų leidinių paskutinis
 egzempliorius, jei
 bibliotekoje nelieka nė vieno
 atitinkamo dokumento.

 Neskolinamasužsienio kalba
 išleistų enciklopedijų ir
 žodynų paskutinis
 egzempliorius, jei
 bibliotekoje nelieka nė vieno
 atitinkamo dokumento.

 Grožinė literatūra, išleista nuo
 1946 m., skolinama be
 apribojimų.
 5*

 10***
 Labai
 paklausių
 leidinių - 15 d.,
 kitų - 30 d.
 (8 37) 324 357,
 (8 37) 324 443,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“
 Gamtos mokslų,
 Humanitarinė
 literatūra


 Radastų g. 2,
 IV a., 418, 418 kab.

 Užsakyti / rezervuoti
 leidinių - 415 kab.
 Neskolinami leidiniai
 pažymėti raudona lipde.
 10*

 15***
 30 d.  (8 37) 324 357,
 (8 37) 324 443,

 https://katalogas.kvb.lt
 ->„Mano sritis“

Kaip sužinoti, kada reikia grąžinti pasiskolintus leidinius?

Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Užpildykite prašomus duomenis: Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas bei jų grąžinimo data.


Kitas būdas – pasižiūrėti į knygos, kurią esate pasiskolinę, vidinėje viršelio pusėje įklijuotą grąžinimo terminų lapelį. Jame yra pažymima data, iki kada reikia grąžinti leidinį.


Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą?

Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis. Įrašykite prašomus duomenis: Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite pratęsti, spauskite mygtuką Pratęsti (ši paslauga neveiks, jei išnaudotas leidinių naudojimosi pratęsimo limitas). Atsidariusiame lange pažymėkite datą, iki kada norite naudotis leidiniu. Spauskite Pratęsti.


Kitas būdas – pasižiūrėti į knygos, kurią esate pasiskolinę, vidinėje viršelio pusėje įklijuotą grąžinimo terminų lapelį. Jame yra įspaustas spaudas, kokiais telefonais ar el. paštu kreiptis norint pratęsti naudojimosi leidiniu terminą.


Ką daryti, pavėlavus grąžinti ar pametus leidinį?

Laiku negrąžinus leidinių ir nepratęsus naudojimosi jais termino, nuo kitos darbo dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai. Vienam leidiniui už vieną pavėluotą dieną skaičiuojama 0,03 EUR (neskaičiuojama už tas dienas, kai biblioteka nedirba). Didžiausia delspinigių suma – 1 bazinis mėnesinis atlyginimas. Grąžinus leidinius, bet nesumokėjus delspinigių, kiti leidiniai į namus neskolinami.


Jei pasiskolinto leidinio grąžinti negalite (pametėte, sugadinote ar pan.), kreipkitės į bibliotekos darbuotoją, kuris Jus informuos, kokiu leidiniu galite pakeisti prarastąjį.


Leidinius galite grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu:

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje veikia Leidinių grąžinimo įrenginys (Radastų g. 2, prie tarnybinio įėjimo).


Ką daryti, praradus skaitytojo pažymėjimą?

Kuo skubiau apie tai informuokite bibliotekos darbuotojus tel. (8 37) 32 42 59, el. paštu registracija@kvb.lt arba atvykę į Radastų g. 2, II a. (Registracija ir informacija). Atsakomybė už Jūsų vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius tenka Jums.


Kaip ieškoti informacijos apie Kauną?

Nuo 2004 m. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Tai unikalios kortelinės Kaunistikos kartotekos „Kaunas (1600–2003 m.)“ tąsa. PKDB kaupiami aktualiausių, išliekamąją vertę turinčių straipsnių, žinučių, ikonografinės ir kt. aprašomosios medžiagos analiziniai bibliografiniai įrašai iš įvairių šaltinių, įvairiomis kalbomis apie Kauno istoriją, miesto visuomeninį, politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, svarbesnius įvykius ar datas, kraštotyrą, personalijas ir kt., pasižymintys plačiomis, išsamiomis anotacijomis, reikšminių žodžių gausa, papildyti elektroniniais dokumentais.


PKDB įrašų galite ieškoti Straipsnių paieškos lange pagal vieną arba kelis standartinius įvedimo laukus, iš Filtrų pasirinkę Katalogo sritį Kaunistika.


Išsamiau žiūrėkite čia.

Patarimas vartotojui
Naudinga informacija apie biblioteka
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai