Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Juozapavičius, Pranas (1917-1988)
Bendroji antraštė:
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys Darbai apie Lietuvą Kaunas, 1953-1986
Antraštė:
Iš muziejininko veiklos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Kauno skyrius
Išleidimo duomenys:
Kaunas, 1983
Apimtis:
180 lap. (n. numeracija), 2 dok. : nuotr.
Pastabos:
Dalis teksto rus.
Mašinraštis, mašinraščio kopija, 23 nuotraukos, 5 spaudiniai, 2 spaudos iškarpos, 2 rankraščių fotokopijos, 1 spaudinio fotokopija, 2 dokumentų fotokopijos, 2 dokumentų kopijos, įrišta kietais virš.
Bibliogr. išnašose ir lap. 110-112 (pagal. n. numeraciją) (21 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 02
Rink. taip pat: Kvietimas į parodą "Lietuvių liaudies kova dėl išsilaisvinimo" ; Valstybinio istorijos-revoliucijos muziejaus pažyma (liet., rus) ; Kauno miesto moksliškai-pramonimo muzejaus statutas" (1905.XI.5) ; Lietuvos TSR Švietimo ministerijos kreipimasis "Rajonų, miestų liaudies švietimo skyrių vedėjams, mokyklų vadovams" (1960.IV.29) ; Respublikinio pedagoginio muziejaus tematinė kortelė
UDK:
069(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Kaunistika
Tema:
Muziejininkystė - Lietuva - Istorija
Muziejai - Lietuva - Kaunas - Istorija
Šifras:
Kaunistikos fondas : Kr 1-53
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai