Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Juozapavičius, Pranas (1917-1988)
Bendroji antraštė:
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys Darbai apie Lietuvą Kaunas, 1953-1986
Antraštė:
Iš švietimo - kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius ; Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija
Išleidimo duomenys:
Kaunas, 1980
Apimtis:
353 lap. (n. numeracija), 2 dok. : nuotr. + Kraštotyros darbo recenzija (1 lap.) + Adresų biuro pažyma (liet., rus., 1 lap.)
Pastabos:
Dalis teksto liet., lot., rus., lenk.
Priedas liet., rus.
Dalis straipsnių publikuota periodinėje spaudoje
Autografuotas mašinraštis su prierašais, 66 nuotraukos, 3 atvirukai, 9 spaudiniai, 9 spaudos iškarpos, 2 dokumentų fotokopijos, 5 rankraščių fotokopijos, 11 spaudinių fotokopijos, 1 brėžinio fotokopija, 1 nuotraukos kopija, įrišta kietais virš.
Def.: lap. sukeisti vietomis: 37 su 38, 43 su 44 (pagal n. numeraciją) (KAVB: C 8207)
Bibliogr. išnašose ir str. gale
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 02
Turinys: 1. Liaudies švietimo kelyje ; 2. Iš kultūros istorijos
Rink. taip pat: Lietuvos TSR Švietimo ministerijos kreipimasis "Rajonų, miestų liaudies švietimo skyrių vedėjams, mokyklų vadovams" (1960.IV.29) ; Respublikinio pedagoginio muziejaus kreipimasis "Rinkime medžiagą švietimo klausimais" (1968 m.) ; Kvietimas dalyvauti Respublikinio pedagoginio muziejaus įkūrimo 50-ųjų metinių minėjime ; Klaipėdos zonos bibliotekų darbuotojų seminaro dalyvių kreipimasis į visus Lietuvos TSR masinių bibliotekų bibliotekininkus ; Kauno miesto moksliškai-pramonimo muzejaus statutas (1905.XI.5) ; Statut Kowieńskiego miejskiego naukowo-przemysłowego muzeum (1905.XI.5) ; Akademinio jaunimo literatūros ir muzikos vakaro programa (1947.XII.16)
UDK:
37(474.5)(091)
947.45
008(474.5)(091)
908.474.5
Katalogo dalis / kolekcija:
Kaunistika
Tema:
Švietimas - Lietuva - Istorija
Kaunas (Lietuva) - Istorija
Kaunas (Lietuva) - Kultūra - Istorija
Lietuva - Istorija
Lietuva - Kultūra - Istorija
Šifras:
Kaunistikos fondas : Kr 1-54
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai