Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Lietuva. Krašto apsaugos ministerija ( 1918-1940)
Antraštė:
Prieššarvuotinių dalinių mokymo darbotvarkė : pėstininkų mokymo plano tęsinys / Krašto apsaugos ministerija
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo sk., 1940 ([Kaunas] : akc. "Spindulio" b-vė)
Apimtis:
33 p.
Pastabos:
Su antsp.: Krašto Aps. Ministerija Ypatingas skyrius - Su spaudu: Lietuvos TSR Mokslų akademija Centr. biblioteka (KAVB: A 117517)
Su rankr. įr.: Respublikos Prez. Asmens Adjutantui 1 egz. (KAVB: A 117518-1)
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 05 15
Kn. taip pat: Prieššarvuotinių dalinių mokymo nurodymai / B. gen. Giedrys, p. 3
[Tiražas 200 egz.]
UDK:
356.1:355.54(474.5)
355.54:356.1(474.5)
Tema:
Pėstininkų kariniai mokymai ir taktika - Lietuva
Karyba ir karo mokslas - Lietuva
Šifras:
Senų ir retų spaudinių fondas : RS A 117517
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai