Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Ekonominių studijų draugija ( Kaunas)
Antraštė:
Pirmasis ekonominių studijų draugijos penkmetis, 1929-1934
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Ekonominių studijų draugija, 1934 (Kaunas : akc. "Spindulio" b-vės sp.)
Apimtis:
40 p., [1] iliustr. lap. : iliustr. + Ekonominių studijų draugijos pirmojo penkmečio minėjimo programa ; 25 cm
Pastabos:
Prieknyginė medžiaga: Kvietimas J. Vaitekūnui į Ekonominių studijų dr-jos penkių metų veiklos minėjimą (KAVB: B 14116)
Su spaudu: Prof. ekon. m. dr. Petro Šalčiaus biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma (KAVB: ŠP 2026; ŠP 2077-1)
Su KVB spec. fondo žyma (KAVB: B 14116; B 14117-1; B 14118-2)
"Tautos ūkio" 1930-1933 m. straipsnių sisteminė turinio r-klė: p. 33-40
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 10
UDK:
33:061.23(474.5)(091)
061.23:33(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
P. Šalčiaus kolekcija
Tema:
Ekonominių studijų draugija (Kaunas) - Istorija
Ekonomistai - Lietuva - Draugijos ir kt.
Šifras:
Senų ir retų spaudinių fondas : RS B 14116
ŠP : RS ŠP 2026
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai