Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kauno karo komendantūra, 1919-1929 / redagavo P. Jurgelevičius
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Kauno m. ir ap. komendantūros leid., 1930 (Kaunas : Kuktos sp.)
Apimtis:
153, [3] p., [5] iliustr. lap. : iliustr. ; 26 cm
Pastabos:
Egz. def.: trūksta antr. lap. (KAVB: B 14063)
Egz. def.: trūksta virš. (KAVB: B 14064-1)
Egz. def.: trūksta virš. ir [3] iliustr. lap. (KAVB: A 281075-2)
Su KVB spec. fondo žyma (KAVB: B 14063)
Su antsp.: Lietuvos mokslų akademija Biblioteka Dubletas; 2-jo artilerijos pulko kareivių biblioteka. - Su spaudu: 2 artilerijos pulko biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma (KAVB: B 14064-1)
Su antsp.: Lituanistikos instituto biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma (KAVB: A 281075-2)
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 13
Kn. taip pat: Įžanga / pulk. ltn. Pr. Saladžius, p. 5-6
Tiražas 3000 egz.
UDK:
355.311.8(474.5)(091)
94(474.5)"1918/1940"
Tema:
Kauno karo komendantūra
Ginkluotosios pajėgos - Lietuva - Kaunas - Istorija
Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Senų ir retų spaudinių fondas : RS B 14063
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai