Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Emmerich, Anna Katharina (1774-1824) (Emeryk, Ana Katarina)
Antraštė:
Sopulinga muka Vieszpaties musų Jezaus Kristaus / pagal apdumojimus Onos-Kotrynos Emmerik, zokonįkės Augustijonų
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1864
Apimtis:
126 p. : vinj., iliustr. ; 17 cm
Pastabos:
Versta iš lenkų k.
Vertė ir pratarmę parašė S. Kušeliauskas, p. 3-8
Vertėjas knygoje nenurodytas
Aprobacijos: Iszspausti daleido: Vilniuje 1863 metuose, Kovos 3. dienoje. Vyskupas Žemaiczių: Motiejus Volonczauskis. Дозволено Цензурою 22. февраля 1863 года. Вильно
Ankstesnės laidos: 1887, 1896, [1897?], 1900
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1904 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. vinj.
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Kn. taip pat: Gyvenimas Onos-Kotrynos Emmerik, p. 9-23
UDK:
232.96
271.92(430)(092)
248.21
Apie asmenį:
Jėzus Kristus - Kančios
Emmerich, Anna Katharina, 1774-1824
Tema:
Vienuolės - Vokietija - Biografijos
Vizijos
Apreiškimai
Šifras:
Senų ir retų spaudinių fondas : RS IR 6634
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai